8 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

2
8 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Οι περιορισμένοι χώροι είναι γενικά στενοί περιστασιακόι χώροι εργασίας, που χρησιμοποιούνται μόνο για επισκευή, συντήρηση, έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, εντελώς ή εν μέρει κλειστοί, με περιορισμένα μέσα πρόσβασης.

Περιβάλλον θεωρείται ως περιορισμένοι χώροι κάθε περίβλημα του οποίου ο φυσικός αερισμός είναι ελλιπής, στον οποίο μπαίνει κανείς περιστασιακά για να πραγματοποιήσει τη συντήρηση, την επισκευή ή/και τον καθαρισμό του και ο οποίος είναι κατασκευασμένος κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να αποφευχθεί η επικίνδυνη μόλυνση της ατμόσφαιρας. ή εξαλείφεται με αερισμό μέσω ανοιγμάτων στο περίβλημα.

Οι περιορισμένοι χώροι χαρακτηρίζονται από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας:

 1. Πολύ χαμηλός φυσικός αερισμός
 2. Πολλοί περιορισμοί στάσης σε χώρους συχνά στενούς και κακώς φωτισμένους.
 3. Τραυματικοί κίνδυνοι λόγω ολισθήσεων, απώλειας ισορροπίας που προκαλείται από δύσκολη πρόσβαση, ελαττωματικών ή/και υγρών δαπέδων ή σκοντάφτοντας σε άγνωστο εμπόδιο, λόγω έλλειψης καλού φωτισμού.
 4. Δύσκολη εκκένωση σε περίπτωση ενόχλησης, τραυματισμού, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

#2-ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Χημική ουσία

Η συσσώρευση τοξικών αερίων, εύφλεκτων ατμών, σκόνης ή έλλειψης οξυγόνου (υποξία, ανοξία) είναι ένας προφανής κίνδυνος σε έναν κλειστό και ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.

Οι ατμοί υδρογονανθράκων μπορεί να προκαλέσουν ανοξία ή ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, με την ενόχληση που μπορεί να αποβεί μοιραία: αυτές οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται με αέριους υδρογονάνθρακες ή ατμούς πολύ πτητικών υγρών σε υψηλές συγκεντρώσεις

Οργανικός

Η επαφή με λύματα που περιέχουν μικροοργανισμούς, κατά τη διάρκεια εργασιών λειτουργίας ή συντήρησης σε περιορισμένους χώρους (ειδικά σε αποχετεύσεις…), εκθέτουν τους εργαζόμενους σε μεγάλη ποικιλία παθογόνων βιολογικών παραγόντων με πιθανότητα μόλυνσης.

Περιορισμένα, υγρά περιβάλλοντα κοντά σε τοπικές αποχετεύσεις οικιακών απορριμμάτων, υπόγεια αποχέτευσης, υπόγεια ή ανθυγιεινές αποθήκες υγιεινής, στις οποίες βρίσκονται συχνά σωλήνες και εγκαταστάσεις θέρμανσης, ευνοούν τον πολλαπλασιασμό μολυσματικών βακτηρίων-ιικών παραγόντων.

Τραυματικός

1-Γλιστρήματα, απώλεια ισορροπίας προκαλούνται συχνά από ελαττωματικά δάπεδα ή παραπάτημα σε άγνωστο εμπόδιο, από λεπτή πρόσβαση (σκάλα φρεατίου ή στενή σκάλα), λόγω έλλειψης καλού φωτισμού σε χώρο που δεν προβλέπεται για συνήθεις εργασίες.

2-Ταξιδεύετε σε περιορισμένο περιβάλλον σε συχνά ανώμαλο, γεμάτο, κακώς φωτισμένο, υγρό και ολισθηρό έδαφος, προκαλούν πολλούς κινδύνους τραύματος: πληγές, κατάγματα και διαστρέμματα λόγω πτώσεων στο ίδιο επίπεδο, κοψίματα στα χέρια και τα πόδια, ξένα σώματα στα μάτια…

3-Οι πτώσεις από ύψος προκαλούνται από την υποβαθμισμένη κατάσταση ή την απουσία σκαλοπατιών ή από φθαρμένα βήματα πρόσβασης.

4-Οι περιοριστικές στάσεις εργασίας σε στενό χώρο (στροφές, οκλαδόν, γονατιστοί ή ακόμα και ξαπλωμένοι, τα χέρια στον αέρα…), προκαλούν πολύ συχνές μυοσκελετικές διαταραχές στην αιτία πολλών εργατικών ατυχημάτων: σπονδυλική στήλη, πόνους στους καρπούς, τους ώμους, κ.λπ., καθώς και τραύματα στα γόνατα και τους αστραγάλους, είναι ιδιαίτερα συχνά.

Ηλεκτρικός

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι συσκευές και τα καλώδια σε περιορισμένο περιβάλλον μπορεί να είναι παλιό και κακοσυντηρημένο. Επιπλέον, οι απαραίτητες απαιτήσεις παροχής ρεύματος, ιδίως για τη λειτουργία όλων των ηλεκτρικών εργαλείων, των φώτων και των προσωρινών πριζών απαιτούν πακέτα μπαταριών για τις ομάδες συντήρησης.

Η πιθανότητα επαφής με ηλεκτρικούς αγωγούς και γυμνά ηλεκτροφόρα μέρη είναι πολύ σοβαρή, ειδικά σε υγρό περιβάλλον. Η ηλεκτροπληξία από την επαφή με έναν αγωγό υπό τάση ή τη χρήση εργαλείων που δεν συντηρούνται σωστά ή ελαττωματικές πρίζες μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Πυρκαγιά και Έκρηξη

Η εξάπλωση της φωτιάς σε περιορισμένο περιβάλλον είναι ένας τρομερός κίνδυνος, ειδικά με την παρουσία υδρογονανθράκων (καύσιμα ή οργανικοί διαλύτες), μεθανίου, διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου και εύφλεκτης σκόνης. Όλη η εύφλεκτη σκόνη, συμπεριλαμβανομένων των κόκκων στα σιλό, μπορεί να εκραγεί ή να καεί. Η συγκέντρωση της σκόνης πρέπει να φτάσει ένα ελάχιστο όριο έκρηξης σε περιορισμένο και περιορισμένο όγκο.

Οι κύριες επικίνδυνες συνέπειες μιας έκρηξης ή πυρκαγιάς είναι τα τραύματα που πιθανώς συνδέονται με οστικές βλάβες, δερματικά εγκαύματα, διαφορετικού βαθμού αλλά συχνά σοβαρά με πυρκαγιές σε περιορισμένους χώρους.

Ακουστική και θερμική

1-Οι πηγές θορύβου σε περιορισμένους χώρους ενισχύονται από την αντήχηση των ακουστικών κυμάτων στους τοίχους, δημιουργώντας ένα πιο θορυβώδες περιβάλλον: η ηχορύπανση έχει ως αποτέλεσμα ακουστικά αποτελέσματα όπως κώφωση με προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής, βουητό, αλλά και μη ακοή όπως οι επιπτώσεις στην κόπωση και το στρες.

2-Η έκθεση στη ζέστη ή το κρύο συναντάται σε επαγγέλματα που λειτουργούν σε περιορισμένο περιβάλλον: μικρή κυκλοφορία αέρα, ατμοσφαιρική ρύπανση, υψηλή υγρασία, είναι επιβαρυντικοί παράγοντες του θερμικού κινδύνου: κίνδυνος γενικής αδιαθεσίας και μυϊκές κράμπες σε περίπτωση υψηλής ζέστης, κρυοπαγήματα, και δερματικές ή αγγειακές βλάβες σε περίπτωση ψύξης των άκρων, μείωση της επιδεξιότητας και μυϊκής απόδοσης, αδυναμία εκτέλεσης λεπτών κινήσεων, μειωμένη πνευματική εγρήγορση λόγω της ενόχλησης που προκαλείται από το κρύο ή τη ζέστη

Ψυχολογικός

Οι κίνδυνοι του άγχους, του κλειστοφοβικού πανικού, είναι εγγενείς στην κατάσταση του εγκλεισμού σε κλειστό χώρο: ακολουθούν ενστικτώδεις και ανεξέλεγκτες συμπεριφορές που επιδεινώνουν την επικινδυνότητα της δραστηριότητας με ακατάλληλες αντιδράσεις όταν αντιμετωπίζουν μια απρόβλεπτη κατάσταση ή εκλαμβάνονται ως επικίνδυνες.

Anoxia

Ταφή

#3-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ

Δεν υπάρχει και δεν είναι πιθανό να υπάρχει:

• Εκρηκτικά ή τοξικά αέρια, ατμοί, σκόνη ή ατμοί.
• Περιεκτικότητα σε O2 μικρότερη από 19% ή μεγαλύτερη από 23% κατ‘ όγκο

ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπήρχε ή ήταν πιθανό να υπήρχε:

 • Εκρηκτικό ή τοξικό αέριο, ατμός, σκόνη ή ατμός,
 • Περιεκτικότητα σε O2 μικρότερη από 19% ή μεγαλύτερη από 23% κατ‘ όγκο, η οποία έχει καθαριστεί, αεριστεί, διαφορετικά έχει καταστεί ασφαλέστερη για την ανθρώπινη εργασία.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπάρχει στην πραγματικότητα ή είναι πιθανό να υπάρχει:

 • Εκρηκτικά ή τοξικά αέρια, ατμοί, σκόνη ή ατμοί,
 • Περιεκτικότητα σε O2 μικρότερη από 19% ή μεγαλύτερη από 23% κατ‘ όγκο και η οποία δεν μπορεί να αεριστεί για να παρέχει και να διατηρεί μια ασφαλή ατμόσφαιρα για την ανθρώπινη εργασία.

#4-ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Τα περιορισμένα περιβάλλοντα αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που μπορεί να εκτεθούν σε διάφορους κινδύνους που είναι εγγενείς στο γεγονός ότι ο χώρος στον οποίο λειτουργούν είναι κλειστός, στενός, ανθυγιεινός, με δυσπρόσιτες και μη πρακτικές εξόδους.
Το περιβάλλον που περιέχεται μπορεί να μολυνθεί από τοξική, εύφλεκτη ή στερημένη από οξυγόνο σκόνη ή ατμό.

Ο κίνδυνος της εργασίας σε περιορισμένο περιβάλλον απαιτεί από τον εργοδότη να καταρτίσει απογραφή των σχετικών κλειστών χώρων και ένα πρόγραμμα που να καθορίζει όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εκτέλεση εργασιών σε τέτοιο χώρο, πριν και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς και τις διαδικασίες. εκκένωση σε περίπτωση ατυχήματος.

Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται σε περιορισμένους χώρους, εκπαιδεύονται να εργάζονται σε αυτούς με ασφάλεια και ότι έχουν στη διάθεσή τους επαρκή εξοπλισμό προστασίας και επικοινωνίας.

Ανάμεσα στα κατάλληλα συλλογικά μέτρα πρόληψης έχουμε:

 1. Εξαερισμός,
 2. Αποστολή,
 3. Μέσα επικοινωνίας και εκκένωσης,
 4. Μέσα ελέγχου της ατμόσφαιρας…

Με αυτά τα μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε την έκθεση στους κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω και να μειώσουμε σημαντικά αυτούς τους επαγγελματικούς κινδύνους της εργασίας σε περιορισμένους χώρους.

#5-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Απαριθμήστε, εντοπίστε, αναφέρετε τους περιορισμένους χώρους του χώρου εργασίας, στη συνέχεια περιγράψτε και αξιολογήστε τους κινδύνους τους είναι προαπαιτούμενο: η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους εγγενείς φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς κινδύνους του περιορισμένου χώρου (παρουσία αερίου και σκόνης…), αλλά και αυτά που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα που μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί (συγκόλληση, καθαρισμός…)

Schreibe einen Kommentar