7 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

7
7 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνεται για τη μόνιμη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας ή «σχεδόν ατυχήματος» δείχνει ότι η έννοια του ατυχήματος μπορεί να επεκταθεί σε αυτήν της βλάβης, του συμβάντος, της διακοπής, της απώλειας, στην πραγματικότητα, ό,τι αντιπροσωπεύει δυσλειτουργία.

Επομένως, η δράση για καλύτερη ασφάλεια των ανθρώπων θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας (εργασίας, προϊόντος, υπηρεσίας κ.λπ.).

Η πρόληψη συμβάλλει στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ή σοβαρότητας ενός «αθέλητου» συμβάντος ή/και δυσλειτουργίας, όπως ένας τραυματισμός.

Ο κίνδυνος είναι εγγενής σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση, η πιθανότητα να συμβεί ένα ανεπιθύμητο συμβάν είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά (ένα ατύχημα ή μια ασθένεια).

Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολλά θύματα, σημαντικές υλικές ζημιές και σημαντική ρύπανση του περιβάλλοντος.

#1 τι είναι εργατικό ατύχημα;

Ανάλογα με τη βαρύτητα των βλαβών, γίνεται διάκριση:

 • Ατυχήματα ασταμάτητα, μικρά, συχνά χωρίς συνέπειες και τα οποία αντιμετωπίζονται επί τόπου.
 • Ατυχήματα απώλειας χρόνου (από λίγες μέρες έως λίγους μήνες) με τραυματισμούς που απαιτούν ειδική φροντίδα.
 • Ατυχήματα με μόνιμη αναπηρία (μόνιμη αναπηρία) που αντιστοιχούν σε μόνιμους και επακόλουθους τραυματισμούς, που μπορεί να μειώσουν την ικανότητα εργασίας (μερική ή ολική αναπηρία).
 • Θανατηφόρα ατυχήματα με άμεσο θάνατο ή κώμα ακολουθούμενα από θάνατο.

#2 Μερικά παραδείγματα βιομηχανικών ατυχημάτων που προέρχονται από γνωστούς κινδύνους

 • τα χέρια οδηγούνται και συνθλίβονται από τα κινούμενα μέρη μιας εργαλειομηχανής.
 • πέφτει στις σκάλες.
 • Αναπνοή τοξικών αερίων και ατμών σε χώρους που δεν αερίζονται ή δεν αερίζονται καλά.

#3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα εργατικά ατυχήματα χαρακτηρίζονται από:

 1. Πυρκαγιές που πιθανώς προηγήθηκαν ή ακολούθησαν εκρήξεις,
 2. Εκρήξεις που πιθανώς προηγήθηκαν ή ακολούθησαν πυρκαγιές,
 3. Ο σχηματισμός και η απελευθέρωση στη φύση επιβλαβών ή τοξικών ουσιών (ατμοί, αναθυμιάσεις…)

Σοβαρή και πολυάριθμη

Τις περισσότερες φορές, αυτά τα ατυχήματα λέγεται ότι είναι σοβαρά επειδή ακολουθούνται από συνέπειες

 1. Θύματα μεταξύ των εργαζομένων και του πληθυσμού,
 2. Καταστροφή κτιρίων λόγω πυρκαγιών και εκρήξεων,
 3. Λίγο πολύ σοβαρές δηλητηριάσεις που οφείλονται στην εκπομπή επικίνδυνων ουσιών.
 4. Ρύπανση της φύσης από τοξικούς ρύπους που εκπέμπονται.

#4 Παράμετροι εργατικού ατυχήματος

Το εργατικό ατύχημα σε μια εταιρεία ή επαγγελματική δραστηριότητα ορίζεται από διάφορες παραμέτρους, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

 • Δείκτης συχνότητας (FI) = (Αριθμός ατυχημάτων απώλειας χρόνου x 1.000) / Αριθμός εργαζομένων.
 • Ποσοστό σοβαρότητας = (Αριθμός ημερών διακοπής x 1000) / Αριθμός ωρών εργασίας

Επαγγελματικοί κίνδυνοι

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι εκδηλώνονται με εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Αυτοί είναι μικροί κίνδυνοι και οι συνέπειες περιορίζονται σε χώρους ή σταθμούς εργασίας, εργαστήρια, εργαστήρια, γραφεία καθώς και σε εργαζόμενους και εκτεθειμένους εργαζόμενους. Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι είναι η πηγή των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών παθολογιών.

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι επηρεάζουν μόνο λίγα άτομα, εργαζόμενους που εργάζονται κοντά σε πηγές κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλοι βιομηχανικοί κίνδυνοι αποτελούν πηγή πολύ σοβαρών ατυχημάτων, προκαλώντας μεγάλο αριθμό θυμάτων, τόσο στους υπαλλήλους όσο και στον περιβάλλοντα πληθυσμό, ενώ οι υλικές ζημιές είναι συχνά σημαντικές.

Επαγγελματικές ασθένειες

Επαγγελματικές παθολογίες μετά την απορρόφηση μικρών ποσοτήτων και για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα επικίνδυνων ουσιών στις οποίες έχει εκτεθεί το θύμα κατά την άσκηση της λειτουργίας του.

Επαγγελματικές ασθένειες, για παράδειγμα:

 • Επαγγελματική κώφωση (έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου).
 • Επαγγελματική δηλητηρίαση από μόλυβδο, ..
 • Αναιμία, λευχαιμία, επαφή που προκαλείται από ιονίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες Χ, ακτίνες γάμμα κ.λπ.).

#5 Ανάλυση και διερεύνηση ατυχημάτων

1-Υποχρεώσεις:

  • Ειδοποίηση ατυχήματος: κάθε εργαζόμενος που έχει υποστεί εργατικό ατύχημα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον άμεσο προϊστάμενό του ή το συντομότερο δυνατό.

  • Πρώτες βοήθειες: όταν το θύμα ενός ατυχήματος χρειάζεται πρώτες βοήθειες, ένας πιστοποιημένος εργαζόμενος πρώτων βοηθειών, που βρίσκεται στην εταιρεία, πρέπει να μπορεί να τις παρέχει.


2-Ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ατυχήματος:

Η εταιρεία πρέπει να οργανωθεί για να μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ατυχήματος. Όλα τα ατυχήματα πρέπει να αναφέρονται στον προϊστάμενο

του τμήματος. Αυτό θα εξασφαλίσει στη συνέχεια:

 1. Λήψη έκτακτων μέτρων εάν είναι απαραίτητο. Κάντε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό ασφαλή (π.χ. σταμάτημα του μηχανήματος, προστασία της σχετικής περιοχής, κρατώντας μακριά τους περίεργους).
 2. Ασφαλίστε τους εμπλεκόμενους.
 3. Προσδιορίστε τις πηγές αποδεικτικών στοιχείων και αποδείξεων και προστατέψτε τις από οποιαδήποτε τροποποίηση ή μετατόπιση που προκαλεί τη διερεύνηση και την ανάλυση του ατυχήματος.

Ποια ατυχήματα να διερευνηθούν;

Στην ιδανική περίπτωση, όλα τα ατυχήματα που περιλαμβάνουν τραυματισμό ή ζημιά θα πρέπει να διερευνώνται.
Θα πρέπει επίσης να διερευνώνται ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά.

Ποιος ερευνά;

Ο άμεσος προϊστάμενος ερευνά με έναν εργαζόμενο που είναι μέλος της επιτροπής υγείας και ασφάλειας.
Στην ιδανική περίπτωση, το θύμα συμμετέχει επίσης στην έρευνα.

Πότε να διερευνηθεί;

Η έρευνα πρέπει να διενεργείται το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση αμέσως μετά το εργατικό ατύχημα.

Ευθύνη του εργοδότη

Ο διευθυντής της εταιρείας πρέπει να λάβει πλήρη αναφορά για όλα τα εργατικά ατυχήματα (π.χ. αναφορά ατυχήματος, έκθεση έρευνας, συστάσεις, παρακολούθηση). Εάν κρίνει ότι οι πληροφορίες που του διαβιβάστηκαν είναι ελλιπείς, πρέπει να απαιτήσει την εκ νέου σύνταξη της αναφοράς.

#6 Οι καλύτεροι τρόποι για την πρόληψη των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

Όταν αναπτύσσετε την επιχείρησή σας, το τελευταίο πράγμα που θέλετε να αντιμετωπίσετε είναι ένα εργατικό ατύχημα ή τραυματισμός. Τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε σωματική βλάβη, αλλά και σε αδικαιολόγητο άγχος και κακουχίες για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Προς την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων από το να συμβεί, ξεκινήστε με γενική επίγνωση και κατανόηση των κινδύνων ασφάλειας στο εργασιακό σας περιβάλλον. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να συνδυάσετε αυτή τη γνώση με ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη ατυχημάτων για να βεβαιωθείτε ότι οι πιθανοί κίνδυνοι που έχετε εντοπίσει δεν προκαλούν βλάβη στον χώρο εργασίας σας.

ΣΧΕΔΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

Είναι ένα ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο θα μπορούσε, υπό ελαφρώς διαφορετικές συνθήκες, να έχει ως αποτέλεσμα ατύχημα.

Επικίνδυνες συνθήκες: δεν υπάρχουν τραυματισμοί στο προσωπικό, αλλά υλικές ζημιές – προειδοποιήσεις για επερχόμενες εκδηλώσεις.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Είναι ένα ανεπιθύμητο γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια εργασίας που δεν συνέβη

έχει ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη.

#7 Τα 5 πιο τρομακτικά ατυχήματα στο χώρο εργασίας που έχουν συμβεί ποτέ

Schreibe einen Kommentar